Rozkład jazdy

 

Zapraszamy do korzystania z nowej   aplikacji    informującej o rzeczywistych odjazdach autobusów.

plakat

 

Sulechów – Zielona Góra ( wakacje 2019 : 01.07 – 31.08.2019 )pdf

Rozkład obowiązuje

od 1 lipca do 31  sierpnia   2019 roku.

Sulechów – ul. PCK
5:53F,   7:05F, 7:53F,,  8:53F, 9:196, 9:53F, 10:48F, 10:53F, 11:446, 11:53F, 12:53F, 13:08F, 13:53F,14:086,  14:53F, 15:24F, 15:53F, 16:53F6, 17:53F,18:41F, 18:53F,19:53F, 20:23F, 20:55F
Sulechów – ul. Wielkopolska (taxi)
5:54F, 7:07F, 7:54F,   8:54F,  9:216, 9:54F,  10:50F, 10:54F,  11:466, 11;54   ,  12:54F, 13:10F,13:54F, 14:106, 14:54F, 15:26F,  15:54F,   16:54F6,  17:54F,  18:43F, 18:54F,, 20:24F, 20:58F
Sulechów – ul. 31 stycznia
5:56F,  7:09F,  7:56F, 8:56F, 9:236, 9:56F,  10:52F, 10:56F,  11:486,   11:56F  12:56F, 13:12F, 13:56F, 14:126,  14:56F, 15:28F,  15:56F,   16:56F6,  17:56F,  18:45F, 18:56F, 20:26F, 20:59F
Sulechów – ul. Okrężna
6:00F, , 7:10F8:00F,  9:00F9:25610:00F,  10:53F11:00F,,,11:516   12:00F13:00F13:15F14:00F14:156,  15:00F15:30F16:00F17:00F618:00F18:54F19:00F,20:30F, 21:00F,   
Sulechów – WSAP (kościół)
6:02F,  7:12F, 8:02F, 9:02F,  9:276, 10:02F, 10:55F, 11:02F,  11:536, 12:02F ,   13:02F, 13:17F,  14:02F, 14:176,  15:02F, 15:42F,  16:02F,  17:02F6,  18:02F, 18:56F, 19:02F, 20:32F, 21:02F
Zielona Góra – ul. Sulechowska
6:20F, 7:30F, 8:20F,, 9:20F,  9:456, 10:20,  11:15F, 11:20F,  12:116, 12:20F ,   13:20F, 13:50F, 14:20F, 14:356,  15:20F,  16:06F, 16:20F,  17:20F6,   18:20F,  19:15F, 19:20F,20:50F, 21:20F,
Zielona Góra – ul. Boh Westerplatte przy PLUS GSM
6:28F,   7:35F,  8:28F,  9:28F,  9:526, 10:28F,  11:20F, 11:28F, 12:166, 12:28F ,    13:28F, 13:35F,  14:28F, 14:406,  15:28F,  16:10F, 16:28F,   17:28F6,  18:28F,  19:20F, 19:28F,20:58F, 21:28F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele

Zielona Góra – Sulechów ( Wakacje 2019 : 01.07 – 31.08.2019 )pdf

Rozkład obowiązuje

od 1 lipca do 31   sierpnia   2019 roku. 

 

Zielona Góra - ul.     plac    KOLEJARZA     (   MEDKOL)   
 5:30F, 6:30F, , 7:45F6, 8:30F6,   9:30F610:156, 10:30F,  11:30F, 11:45F12:206, 12:30F13:30F, 13:50F14:30F, 15:00F6, 15:30F16:30F17:30F18:30F,19:30F, 20:00F
Zielona Góra – ul. Sulechowska, basen
 5:35F, 6:35F, 7:50F6, 8:35F, 9:35F, 10:206, 10:35F, 11:35F, 11:50F, 12:256, 12:35F, 13:35F, 13:55F, 14:35F6, 15:05F6, 15:35F, 16:35F, 17:35F, 18:35F,  19:35F, 20:05F
Sulechów – WSAP, kościół
 5:52F,  6:52F, 8:06F6, 8:52F,  9:52F, 10:356, 10:52F, 11:52F, 12:08F, 12:406, 12:52F, 13:52F, 14:13F, 14:52F6, 15:22F6, 15:52F, 16:52F, 17:52F, 18:52F,  19:52F, 20:22F
Sulechów – ul. PCK
 5:53F, 6:53F,  8:07F6,  8:53F,  9:53F, 10:366, 10:53F, 11:53F, 12:09F, 12:426, 12:53F, 13:53F, 14:15F, 14:53F,  15:236, 15:53F, 16:53F, 17:53F, 18:53F, 19:53F, 20:23F
Sulechów – ul. Wielkopolska, taxi
 5:54F,  6:54F, 8:08F6, 8:54F, 9:54F, 10:386, 10:54F,11:54F, 12:11F, 12:436, 12:54F, 13:54F, 14:17F, 14:54F,  15:24F6, 15:54F, 16:54F, 17:54F, 18:54F, 19:54F,  20:24F
Sulechów – ul. 31 Stycznia
5:56F, 6:56F, 8:09F6, 8:56F,  9:56F, 10:396, 10:56F, 11:56F, 12:14F, 12:446, 12:56F, 13:56F, 14:19F, 14:56F,  15:26F6, 15:56F,  16:56F, 17:56F, 18:56F, 19:56F,  20:26F
Sulechów - ul. Okrężna
 6:00 F, 7:00 F,  8:10 F6, 9:00 F,   10:00 F, 10:406, 11:00 F, 12:00 F, 12:16 F, 12:456, 13:00 F, 14:00 F, 14:20 F,  15:00 F  ,  15:30 F6,  16:00 F,  17:00 F,  18:00 F,  19:00 F,  20:00 F,    20:30 F
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
6 – kursuje w soboty

Zielona Góra – Sulechów – Babimost (Wakacje 2019 : 01.07 – 31.08.2019 )pdf

Rozkład obowiązuje od

1 lipca do 31   sierpnia   2019 roku.

 

Zielona Góra –  PRZYSTANEK    przy    PLACU    KOLEJARZA       PRZY    PRZYCHODNI  MEDKOL 
  5:30F,   7:45F6, 8:30FP, 10:156, 11:45F, 12:206, 13:50F, 15:00FP6, 16:30FP, 19:30F
Zielona Góra – ul. Sulechowska
 5:35F, , 7:50F6, 8:35FP, 10:206, 11:50F, 12:256, 13:55F, 15:05FP6, 16:35FP, 19:35F
Sulechów – ul. Odrzańska (kościół)
 5:45F, , 8:06F6, 8:55FP, 10:356, 12:08F, 12:406, 14:13F, 15:22FP6, 16:53FP, 19:52F
Sulechów – ul. PCK (LIDL)
 5:46F,  8:07F6, 9:39FP, 10:366, 12:09F, 12:426, 14:15F, 15:23FP6, 16:55FP, 19:53F
Sulechów – Al. Wielkopolska (taxi)
5:48F,  8:08F6, 9:41FP, 10:386, 12:11F, 12:436, 14:17F, 15:24FP6, 16:57FP, 19:54F
Sulechów – ul. 31 Stycznia
 5:49F,  8:09F6, 9:43FP, 10:396, 12:14F, 12:436, 14:19F, 15:26FP6, 16:59FP, 19:56F
Sulechówul. Okrężna
5:50F8:10F6, 9:45F, 10:406, 12:16F, 12:456, 14:20F, 15:30F6, 17:00F, 20:00F
Klępsk
 6:02F,  8:22F6, 9:52F, 10:526, 12:22F, 12:576, 14:27F, 15:37F6, 17:09F, 20:08F
Kolesin
6:16F,  8:27F6, 10:06F, 10:576, 12:26F, 13:016, 14:30F, 15:41F6, 17:15F, 20:12F
Nowe Kramsko 
6:16F, 8:28F6, 10:09F, 10:586, 12:28F, 13:036, 14:35F, 15:43F6, 17:23F, 20:15F
Babimost – ul. Wolsztyńska
6:25F, 8:35F6, 10:16F, 11:056, 12:35F, 13:106, 14:45F, 15:50F6, 17:30F, 20:25F
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
6 – kursuje w soboty

P – Przesiadka w Sulechowie  na  ul. Okrężnej

Babimost – Sulechów – Zielona Góra (Wakacje 2019 : 01.07 – 31.08.2019 )pdf

Rozkład obowiązuje

od 1 lipca do 31  sierpnia   2019 roku.

 

Babimost – ul. Wolsztyńska
6:45F, , 9:00F6P, 10:25F, 11:266, 12:40F, 13:456, 15:00F, 16:25F6, 18:10F, 20:25F
 Nowe Kramsko   
 6:52F,  9:07F6P, 10:32F, 11:336, 12:47F, 13:576, 15:07F, 16:33F6, 18:17F, 20:32F
 Kolesin
 6:54F,  9:10F6P, 10:35F, 11:356, 12:52F, 13:596, 15:12F, 16:39F6, 18:20F, 20:35F
Klępsk
 6:58F,  9:15F6P, 10:40F, 11:396, 12:58F, 14:036, 15:18F, 16:41F6, 18:33F, 20:48F
Sulechów – Al. Wielkopolska (taxi)
 7:07F,  9:21F6P, 10:50F, 11:466, 13:10F, 14:106, 15:24F, 16:54F6, 18:43F, 20:58F
Sulechów – ul. 31 Stycznia
 7:09F,  9:23F6P, 10:52F, 11:486, 13:12F, 14:126, 15:26F, 16:58F6, 18:52F, 20:59F
Sulechów – ul. Okrężna
7:10F,  9:25F6P, 10:53F, 11:516, 13:15F, 14:156, 15:30FP, 17:00F6P, 18:54F, 21:00F
Sulechów – ul. Odrzańska (kościół)
 7:12F,  9:276, 10:54F, 11:536, 13:17F, 14:176, 15:42F, 17:02F6, 18:56F, 21:02F
Zielona Góra – ul. Sulechowska
 7:30F, 9:456, 11:15F, 12:116, 13:30F, 14:356, 16:06F, 17:20F6, 19:15F, 21:20F
Zielona Góra –  PRZYSTANEK   przy   PLACU   KOLEJARZA   OBOK     PRZYCHODNI   MEDKOL  ) 
7:35F, 9:526,  11:20F, 12:166, 13:35F, 14:406, 16:10F, 17:27F6, 19:20F, 21:25F
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
6 – kursuje w soboty

P- przesiadka  do linii Sulechów – Zielona Góra