Rozkład jazdy

 

 

Zapraszamy do korzystania z nowej   aplikacji    informującej o rzeczywistych odjazdach autobusów.

plakat

  

PODMOKLE MAŁE – BABIMOST – ZIELONA GÓRA ważny od 04.09.2023pdf

Obowiązuje  od  04.09.2023 r. 

Podmokle Małe
6:20F, 16:10F
Podmokle Wielkie
6:25F, 16:15F
Zdzisław
6:26F, 16:20F
Babimost – ul. Wolsztyńska
6:30F,  9:00F,  12:40F,  15:00FP, 16:25FP, 18:10F
 Nowe Kramsko   
 6:37F,  9:07F,  12:47F,  15:07FP, 16:33FP, 18:17F,
 Kolesin
 6:39F,  9:10F,  12:52F,  15:12FP, 16:39FP, 18:20F,
Klępsk
 6:43F,  9:15F,  12:58F,  15:18FP, 16:41FP, 18:33F,
Sulechów – Al. Wielkopolska (taxi)
 6:58F,  9:21F,  13:10F,  15:24FP, 16:54FP, 18:43F,
Sulechów – ul. 31 Stycznia
 6:59F,  9:23F,  13:12F,  15:26FP, 16:58FP, 18:52F,
Sulechów – ul. Okrężna
7:00F,  9:25F,  13:15F,  15:30FP, 17:00FP, 18:54F
Sulechów – ul. Odrzańska (kościół)
 7:22F,  9:27F,  13:17F, , 15:32F, 17:02F, 18:50F,
Zielona Góra – ul. Sulechowska
 7:30F, 9:45F,  13:30F, , 16:06F, 17:20F, 19:15F,
Zielona Góra –  PRZYSTANEK   przy   PLACU   KOLEJARZA   OBOK     PRZYCHODNI   MEDKOL  ) 
7:25F,    9:52F,   13:35F,  16:10F, 17:27F, 19:20F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze

P- przesiadka  do linii Sulechów – Zielona Góra

SULECHÓW – ZIELONA GÓRA ważny od 04.09.2023 r.pdf

Obowiązuje  od  04.09.2023  r.  

Sulechów – ul. PCK
5:53F, 6:53F,  ,  7:23F, 7:53F,  8:53F, 9:23F, 9:53F ,   10:53F,  11:53F,  12:53F,   13:08F,  13:53F,  14:23F,   15:23F, 15:53F,  16:53F,  17:53F,  18:53F,   20:23F,
Sulechów – ul. Wielkopolska (taxi)
5:54F,   6:54F, 6:54F , 7:24F, 7:54F6,  8:54F,  9:24F, 9:54F,   10:54F,   11:54F,    12:54F, 13:10F, 13:54F,  14:24F,  15:26F,  15:54F,   16:54F,  17:54F,   18:54F,   20:24F,
Sulechów – ul. 31 stycznia
5:56F,  6:56F,  6:56F,   7:26F, 7:56F,   8:56F, 9:26F, 9:56F,   10:56F,  11:56F,  12:56F, 13:12F, 13;56F, 14:26F,   15:28F, 15:56F,  16:56F,  17:56F,  18:56F,   20:26F,
Sulechów – ul. Okrężna
6:00F,  7:00F, 7:00F  ,  7:30F  , 8:00F,   9:00F, 9:30F, 10:00F,   11:00F,  12:00F,   13:00F, 13:15F, 14:00F, 14:30F,   15:30F, 16:00F,  17:00F,   18:00F,  19:00F,  20:30F
 
Sulechów – WSAP (kościół)
6:02F,   7:02F  ,7:02F  , 7:32F, 8:02F, 9:02F,  9:32F, 10:02F,   11:02F, 12:02F,   13:02F, 13:17F,  14:02F,  14:32F, 15:42F,  16:02F,   17:02F,  18:02F,   19:02F,   20:32F,
Zielona Góra – ul. Sulechowska
6:20F,   7:20F, 7:30F, 7:50F, 8:20F,  9:20F, 9:50F, 10:20,   11:20F,   12:20F, 13:20F, 13:30F,  14:20F,  14:50F, 16:06F,   16:20F, 17:20F,  18:20F,   19:20F,   20:50F,
Zielona Góra –   przy   Placu  Kolejarza    obok  przychodni  MEDKOL
6:28F,  7:28F, 7:35F, 7:58F, 8:28F, 9:28F, 9:58F, 10:28F,   11:28F,   12:28F, 13:28F, 13:35F, 14:28, 14:58F,   16:10F,   16:28F,   17:28F,  18:28F,   19:28F,   20:58F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze

ZIELONA GÓRA – BABIMOST – PODMOKLE MAŁE ważny od 04.09.2023 r.pdf

Obowiązuje  od   04.09.2023  r.  

Zielona Góra –  PRZYSTANEK    przy    PLACU    KOLEJARZA       PRZY    PRZYCHODNI  MEDKOL 
  5:15F,   7:45F, , 11:45F,  13:50F, 15:00FP, 16:30FP
Zielona Góra – ul. Sulechowska
 5:20F, , 7:50F,  11:50F,  13:55F, 15:05FP, 16:35FP,
Sulechów – ul. Odrzańska (kościół)
 5:30F,  8:06F, 12:08F,  14:13F, 15:22FP, 16:52FP,
Sulechów – ul. PCK (LIDL)
 5:32F,  8:07F,  12:09F,  14:15F, 15:23FP,  15;31FP  , 16:54FP,  17:01FP,
Sulechów – Al. Wielkopolska   TAXI
5:35F,  8:08F,  12:11F,  14:17F, 15:24FP, 16:57FP,
Sulechów – ul. 31 Stycznia
 5:38F,  8:09F,  12:14F,  14:19F, 15:26FK, 16:59FK,
Sulechówul. Okrężna
5:40F8:10F,  12:16F,  14:20F, 15:30F, 17:00F
 Klępsk
 5:52F,  8:22F,  12:22F,  14:27F, 15:37F, 17:09F,
Kolesin
5:57F,  8:27F,  12:26F,  14:30F, 15:41F, 17:15F,
Nowe Kramsko 
6:00F, 8:28F,  12:28F,  14:35F, 15:43F, 17:23F,
Babimost – ul. Wolsztyńska
6:07F, 8:35F12:35F,  14:45F, 15:50F, 17:30F,
Zdzisław
6:11F, 15:54F
Podmokle Wielkie
6:15F, 15:57F
Podmokle Małe
6:20F, 16:00F
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
P  -Przesiadka w Sulechowie

ZIELONA GÓRA — SULECHÓW ważny od 04.09.2023 r.pdf

Obowiązuje  od    04.09.2023 r. 

 

 
Zielona Góra –  PRZYSTANEK     –  przy   Placu  Kolejarza   obok  przychodni   MEDKOL  )   
5:30F,  6:30F,  7:00F, 7:30F, 7:45F,  8:30F, 9:00F,  10:30F, 11:30F, 11:45F,  12:30F, 13:00F,  13:50F, 14:00F,   15:00F, 15:30F,  16:30F,  17:30F, , 18:30F,   20:00F,
Zielona Góra – ul. Sulechowska, basen   
 5:35F,  6:35F, 7:05F, 7:35F, 7:50F,  8:35F, 9:05F,  10:35F,  11:35F, 11:50F,   12:35F, 13:05F,  13:55F, 14:05F,   15:05F, 15:35F,  16:35F,  17:35F,  18:35F,   20:05F,
Sulechów – WSAP, kościół
 5:52F,  6:52F,  7:22F, 7:52F, 8:06F, 8:52F, 9:22F,  10:52F,  11:52F, 12:08F,   12:52F, 13:22F,  14:13F, 14:22F,   15:22F, 15:52F,  16:52F,   17:52F,  18:52F,   20:22F,
Sulechów – ul. PCK
 5:53F,  6:53F,  7:23F,  7:53F,  8:07F,  8:53F,  9:23F,   10:53F,  11:53F, 12:09F,   12:53F, 13:23F,  14:15F,  14:23F,   15:23F, 15:53F,   16:53F,   17:53F,  18:53F,   20:23F,
Sulechów – ul. Wielkopolska, taxi
5:54F,  6:54F,  7:24F, 7:54F, 8:08F,  8:54F, 9:24F,  10:54F,  11:54F, 12:11F,   12:54F, 13:24F,  14:17F, 14:24F,   15:24F, 15:54F,  16:54F,   17:54F,  18:54F,   20:24F,
Sulechów – ul. 31 Stycznia
5:56F, 6:56F,  7:26F, 7:56F, 8:09F,  8:56F, 9:26F,   10:56F,  11:56F, 12:14F,  12:56F, 13:26F, 14:19F, 14:26F,   15:26F, 15:56F,   16:56F,   17:56F,  18:56F,  20:26F,
Sulechów – ul. Okrężna
 6:00F, 7:00F,  7:30F, 8:00F, 8:10F,  9:00F, 9:30F,  11:00F,  12:00F, 12:16F,   13:00F, 13:30F,  14:20F, 14:30F,   15:30F, 16:00F,  17:00F,   18:00F,  19:00F,   20:30F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze

SULECHÓW – ZIELONA GÓRA Wakacje 2024pdf

Rozkład obowiązuje         OD     24.06.2024   do  30.08.2024  

Sulechów – ul. PCK
5:53F, 6:53F, 7:53F, 9:23F, 9:53F,  10:53F, 11:53F, 13:10F,  13:53F ,  14:53F,   15:53F,  16:53F,  17:53F,    18:53F, 20:23F,
Sulechów – ul. Wielkopolska (taxi)
5:54F,  6:55F,  7:54F,  9:24F, 9:54F,   10:54F,   11:54F,     13:10F,   13:54F,  14:54F,  15:54F,  16:54F,  17:54F,   18:54F,   20:24F,  
Sulechów – ul. 31 stycznia
5:56F,      6:57F, 7:56F,  ,9:26F,   9:56F,  10:56F,  11:56F, 13:12F,  13:56F,  14:56F,   15:56F,  16:56F, 17:56F,   18:56F,  20:26F,  
Sulechów – ul. Okrężna
6:00F,     , 7:00F,  8:00F,  9:30F10:00F,  11:00F,   12:00F,  13:15F,  14:00F,  15:00F,  16:00F,  17:00F18:00F,   19:00F,   20:30F,
Sulechów – WSAP (kościół)
6:02F,   7:02F,  8:02F,  9:32F, 10:02F,   11:02F,  12:02F,    13:17F,  14:02F, 15:02F,   16:02F,  17:02F,  18:02F,   19:02F,   20:32F,Kursuje :

F      –  w  dni  robocze    od  poniedziałku do piątku .

BABIMOST – ZIELONA GÓRA Wakacje 2024pdf

Rozkład obowiązuje         OD     24.06.2024   do  30.08.2024  

Babimost – ul. Wolsztyńska
6:30F, , 9:00F,  12:40F,   18:10F,
 Nowe Kramsko   
 6:37F,    9:07F,    12:47F,    18:17F,
 Kolesin
 6:39F,  9:10F,  12:52F,     18:20F,
Klępsk
 6:44F,     9:15F    ,  12:58F,       18:33F,
Sulechów – Al. Wielkopolska (taxi)
 6:55F,      9:21F,     13:10F,         18:43F,
Sulechów – ul. 31 Stycznia
 6;57F,      9:23F  ,    13:12F,       18:52F,
Sulechów – ul. Okrężna
7:00F,     9:25F,     13:15F,        18:54F,
Sulechów – ul. Odrzańska (kościół)
 7:02F,      9:27F,      13:17F,        18:56F,
Zielona Góra –  PRZYSTANEK   przy   PLACU   KOLEJARZA   OBOK     PRZYCHODNI   MEDKOL  ) 
7:22F, 9:52F,   13:35F,  19:20F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze

ZIELONA GÓRA – BABIMOST Wakacje 2024pdf

Rozkład obowiązuje         OD     24.06.2024   do  30.08.2024  

Zielona Góra –  PRZYSTANEK    przy    PLACU    KOLEJARZA       PRZY    PRZYCHODNI  MEDKOL 
  5:15F,   7:45F, , 11:45F,  16:30F
Sulechówul. PCK   (LIDL) 
5:31F8:07F,  12:09F,   16:56F
Sulechówul. Okrężna
5:35F8:10F,  12:16F,   17:00F
Klępsk
 5:48F,  8:22F,  12:22F,  17:09F,
Kolesin
6:01F,  8:27F,  12:26F,  17:15F,
Nowe Kramsko 
6:04F, 8:28F, , 12:28F,  17:23F,
Babimost – ul. Wolsztyńska
6:10F, 8:35F,  12:35F,   17:30F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze    od  poniedziałku  do  piątku

ZIELONA GÓRA – SULECHÓW Wakacje 2024pdf

Rozkład obowiązuje         OD     24.06.2024   do  30.08.2024     
Zielona Góra –  PRZYSTANEK     –  przy   Placu  Kolejarza   obok  przychodni   MEDKOL  )   
5:30F,  6:30F,     , 7:45F,   9:00F,  10:30F, 11:30F, 11:45F,  13:00F,  14:30F,   15:30F,  16:00F,  16:30F,  17:30F,   18:30F,   20:00F,
Zielona Góra – ul. Sulechowska, basen   CRS 
 5:35F, 6:35F,     7:50F,  9:05F,  10:35F,  11:35F, 11:50F,   13:05F, 14:35F,  15:35F, 16:05F, 16:35F, 17:35F  18:35F,   20:05F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze