Promocje

Wykaz ulg ustawowych stosowanych w komunikacji DA-MI

j – bilet jednorazowy
m – bilet miesięczny

Nazwa
Wysokość
Wyjaśnienie
Dziecko do lat 4 100% j pod warunkiem nieskorzystania z oddzielnego miejsca
Posłowie i senatorowie 100% j
Funkcjonariusze Straży Granicznej, Celni, Policji, żołnierze Zandarmierii Wojskowej na służbie 78% j umundurowani funkcjonariusze w czasie wykonywania czynności służbowych,
Niewidomi I grupy 78% j + m Niewidome osoby uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Niewidomi II grupy 37% j + m osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji 49% j osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalida I grupy
Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95% j przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Dziecki i młodzież niepełnosprawna 78% j + m dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 24 roku życia, lub studenci do 26 roku życia( Tylko przejazdy z miejsca zamieszkania do szkół i ośrodków zdrowia )
Rodzic lub opiekun dzieci niepełnosprawnych 78% j ( Tylko przejazdy z miejsca zamieszkania do szkół i ośrodków zdrowia )
Inwalida wojenny I grupy 78% j inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczenie do I grupy,
Inwalida wojenny II i III grupy 37% j
Opiekun inwalidy I grupy 95% j
Uczniowie do 24 roku  życia 49% m
Studenci do 26 roku życia 51% m
Doktoranci do 35 roku życia 51% m
Nauczyciele przedszkolni, szkolni i uniwersyteccy 33% m
Kombatanci 51% j kombatanci, emeryci i renciści, inwalidzi oraz wdowy, wdowcy, emeryci i renciści pozostali po kombatantach, osoby  represjonowane

 

Ulga handlowa obowiązująca w autobusach DA-MI

  • Dzieci do lat 7 ulga 100%
  • Przewóz bagażu ulga 100%
  • Przewóz zwierząt ulga 100%