Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DA-MI

Al. Zjednoczenia 118
65-120 Zielona Góra
Tel. 607 324 952

Tel. 68 322 33 61

e-mail: pwdami@wp.pl

Informacja telefoniczna  –  rozkład  jazdy       +48  703  40  33  32   ,

cena  brutto    2,58 zł./min.   Usługę świadczy  Media  New  Live   Sp.  z   o.o.