Dodatkowe kursy od 15.05.2020 r.

PW    DA-MI     informuje  , że  od  dnia  

15.05.2020 r.      dokłada   dodatkowe  kursy 

na  liniach  komunikacyjnych  . 

Prosimy  o   zapoznanie  się  z  rozkładem  jazdy  w  zakładce  ROZKŁADY  JAZDY  .