Sulechów – Zielona Góra

Obowiązuje  od  01.10.2017 r. 

Sulechów – ul. PCK
5:53F, 6:23F, 6:53F, 7:23F, 7:53F6, 8:23F, 8:53F6, 9:23F, 9:53F6, 10:23F, 10:53F, 11:23F,  12:23F, 12:53F6, 13:23F, 13:53F6, 14:23F, 14:53F6, 15:34F, 15:53F6, 16:23F, 16:53F67, 17:23F, 17:53F, 18:23F, 18:53F, 19:23F,  20:23F, 20:53F, 21:21F
Sulechów – ul. Wielkopolska (taxi)
5:54F, 6:12F, 6:24F, 6:54F, 7:07F, 7:24F, 7:54F6, 8:10F, 8:24F, 8:54F6, 9:24F, 9:3567, 9:54F, 10:24F, 10:50F, 10:54F6, 11:24F, 11:4667,  12:24F, 12:54F6, 13:10F, 13:24F, 13:54F6, 14:1067, 14:24F, 14:54F6, 15:36F,  15:54F6, 16:24F,  16:54F67, 17:24F, 17:54F, 18:24F, 18:43F, 18:54F, 19:24F,  20:24F,  20:58F, 21:23F
Sulechów – ul. 31 stycznia
5:56F, 6:13F, 6:26F, 6:56F, 7:09F, 7:26F, 7:56F6, 8:12F, 8:26F, 8:56F6, 9:26F, 9:3767, 9:56F6, 10:26F, 10:52F, 10:56F, 11:26F, 11:4867, 12:26F, 12:56F6, 13:12F, 13:26F, 13:56F6, 14:1267, 14:26F, 14:56F6, 15:38F,  15:56F6, 16:26F,  16:56F67, 17:26F, 17:56F, 18:26F, 18:45F, 18:56F, 19:26F, 20:26F,  20:59F, 21:24F
Sulechów – ul. Okrężna
6:00F, 6:15F, 6:30F, 7:00F, 7:10F, 7:30F, 8:00F6, 8:15F, 8:30F, 9:00F6, 9:30F, 9:4067, 10:00F6, 10:30F, 10:53F, 11:00F, 11:30F, 11:5167,  12:30F, 13:00F6, 13:15F, 13:30F, 14:00F6, 14:1567, 14:30F, 15:00F6, 15:40F,  16:00F6, 16:30F,  17:00F67, 17:30F, 18:00F, 18:30F, 18:54F, 19:00F, 19:30F,  20:30F, 21:00F,  21:30F 
Sulechów – WSAP (kościół)
6:02F, 6:17F, 6:32F, 7:02F, 7:12F, 7:32F, 8:02F6, 8:17F, 8:32F, 9:02F6, 9:32F, 9:4267, 10:02F6, 10:32F, 10:55F, 11:02F, 11:32F, 11:5367,  12:32F, 13:02F6, 13:17F, 13:32F, 14:02F6, 14:1767, 14:32F, 15:02F6, 15:42F,  16:02F6, 16:32F,  17:02F67, 17:32F, 18:02F, 18:32F, 18:56F, 19:02F, 19:32F,  20:32F,  21:02F, 21:32F
Zielona Góra – ul. Sulechowska
6:20F, 6:31F, 6:50F, 7:20F, 7:30F, 7:50F, 8:20F6, 8:35F, 8:50F, 9:20F6, 9:50F, 10:0067, 10:20F6 , 10:50F, 11:15F, 11:20F, 11:50 F, 12:1167, 12:50F, 13:20F6, 13:30F, 13:50F, 14:20F6, 14:3567, 14:50F, 15:20F6,  16:06F, 16:20F6, 16:50F, 17:20F67,  17:50F, 18:20F, 18:50F, 19:15F, 19:20F, 19:50F,  20:50F,  21:20F, 21:50F
Zielona Góra – ul. Batorego
6:25F, 6:35F, 6:55F, 7:25F, 7:32F, 7:55F, 8:25F6, 8:37F, 8:55F, 9:25F6, 9:55F, 10:0267, 10:25F6, 10:55F, 11:17F, 11:25F, 11:55F, 12:1467,  12:55F, 13:25F6, 13:32F, 13:55F, 14:25F6, 14:3767, 14:55F, 15:25F6,  16:08F, 16:25F6, 16:55F,  17:25F67, 17:55F, 18:25F, 18:55F, 19:17F, 19:25F, 19:55F,  20:55F, 21:22F, 21:52F
Zielona Góra – ul. Bema
6:28F, 6:40F, 6:58F, 7:28F, 7:35F, 7:58F, 8:28F6, 8:40F, 8:58F, 9:28F6, 9:58F, 10:0567, 10:28F6, 10:58F, 11:20F, 11:28F, 11:58 F, 12:1667,  12:58F, 13:28F6, 13:35F, 13:58F, 14:28F6, 14:4067, 14:58F, 15:28F6,  16:10F, 16:28F6, 16:58F,  17:28F67, 17:58F, 18:28F, 18:58F, 19:20F, 19:28F, 19:58F,  20:58F, 21:28F,  21:55F
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele