SULECHÓW – ZIELONA GÓRA ważny od 04.09.2023 r.

Obowiązuje  od  04.09.2023  r.  

Sulechów – ul. PCK
5:53F, 6:53F,  ,  7:23F, 7:53F,  8:53F, 9:23F, 9:53F ,   10:53F,  11:53F,  12:53F,   13:08F,  13:53F,  14:23F,   15:23F, 15:53F,  16:53F,  17:53F,  18:53F,   20:23F,
Sulechów – ul. Wielkopolska (taxi)
5:54F,   6:54F, 6:54F , 7:24F, 7:54F6,  8:54F,  9:24F, 9:54F,   10:54F,   11:54F,    12:54F, 13:10F, 13:54F,  14:24F,  15:26F,  15:54F,   16:54F,  17:54F,   18:54F,   20:24F,
Sulechów – ul. 31 stycznia
5:56F,  6:56F,  6:56F,   7:26F, 7:56F,   8:56F, 9:26F, 9:56F,   10:56F,  11:56F,  12:56F, 13:12F, 13;56F, 14:26F,   15:28F, 15:56F,  16:56F,  17:56F,  18:56F,   20:26F,
Sulechów – ul. Okrężna
6:00F,  7:00F, 7:00F  ,  7:30F  , 8:00F,   9:00F, 9:30F, 10:00F,   11:00F,  12:00F,   13:00F, 13:15F, 14:00F, 14:30F,   15:30F, 16:00F,  17:00F,   18:00F,  19:00F,  20:30F
 
Sulechów – WSAP (kościół)
6:02F,   7:02F  ,7:02F  , 7:32F, 8:02F, 9:02F,  9:32F, 10:02F,   11:02F, 12:02F,   13:02F, 13:17F,  14:02F,  14:32F, 15:42F,  16:02F,   17:02F,  18:02F,   19:02F,   20:32F,
Zielona Góra – ul. Sulechowska
6:20F,   7:20F, 7:30F, 7:50F, 8:20F,  9:20F, 9:50F, 10:20,   11:20F,   12:20F, 13:20F, 13:30F,  14:20F,  14:50F, 16:06F,   16:20F, 17:20F,  18:20F,   19:20F,   20:50F,
Zielona Góra –   przy   Placu  Kolejarza    obok  przychodni  MEDKOL
6:28F,  7:28F, 7:35F, 7:58F, 8:28F, 9:28F, 9:58F, 10:28F,   11:28F,   12:28F, 13:28F, 13:35F, 14:28, 14:58F,   16:10F,   16:28F,   17:28F,  18:28F,   19:28F,   20:58F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze