SULECHÓW – ZIELONA GÓRA ważny od 02.09.2019 r.

Obowiązuje  od  02.09.2019 r. 

Sulechów – ul. PCK
5:53F, 6:23F, 6:53F,   ,7:23F, 7:53F6,  8:53F6,   9:23F, 9:53F6,  10:53F, 11:53F,   12:53F6, 13:23F, 13:53F6, 14:23F, 14:53F6, 15:24F, 15:53F6, 16:23F, 16:53F6, 17:23F, 17:53F,  18:53F,   20:23F, 20:55F,
Sulechów – ul. Wielkopolska (taxi)
5:54F,  6:24F, 6:54F, 7:07F, 7:24F, 7:54F6,  8:54F6, 9:216, 9:24F, 9:54F6,  10:50F, 10:54F,  11:466, 11:54F,    12:54F6, 13:10F, 13:24F, 13:54F6, 14:106, 14:24F, 14:54F6, 15:26F,  15:54F6, 16:24F,  16:54F6, 17:24F, 17:54F,  18:43F, 18:54F,   20:24F,  20:58F,
Sulechów – ul. 31 stycznia
5:56F, 6:26F, 6:56F, 7:09F, 7:26F, 7:56F6,  8:56F6,  9:236  ,9:26F,   9:56F6,  10:52F, 10:56F, 11:486, 11:56F,  12:56F6, 13:12F, 13:26F, 13:56F6, 14:126, 14:26F, 14:56F6, 15:28F,  15:56F6, 16:26F,  16:56F6, 17:26F, 17:56F,  18:45F, 18:56F,  20:26F,  20:59F,
Sulechów – ul. Okrężna
6:00F,  6:30F, 7:00F, 7:10F, 7:30F, 8:00F69:00F6, 9:256, 9:30F, 10:00F6,  10:53F, 11:00F, , 11:516,  12:00F, 13:00F6, 13:15F, 13:30F, 14:00F6, 14:156, 14:30F, 15:00F6, 15:30F,  16:00F6, 16:30F,  17:00F6, 17:30F, 18:00F,  18:54F, 19:00F,   20:30F, 21:00F,
Sulechów – WSAP (kościół)
6:02F,  6:32F, 7:02F, 7:12F, 7:32F, 8:02F6, 9:02F6, 9:276, 9:32F, 10:02F6,  10:55F, 11:02F, 11:536, 12:02F,   13:02F6, 13:17F, 13:32F, 14:02F6, 14:176, 14:32F, 15:02F6, 15:32F,  16:02F6, 16:32F,  17:02F6, 17:32F, 18:02F,  18:56F, 19:02F,   20:32F,  21:02F,
Zielona Góra – ul. Sulechowska
6:20F,  6:50F, 7:20F, 7:30F, 7:50F, 8:20F6,  9:20F6, 9:456, 9:50F, 10:20F6 ,  11:15F, 11:20F,  12:116, 12:20F, 13:20F6, 13:30F, 13:50F, 14:20F6, 14:356, 14:50F, 15:20F6,  15:50F, 16:20F6, 16:50F, 17:20F6,  17:50F, 18:20F,  19:15F, 19:20F,   20:50F,  21:20F,
Zielona Góra –   przy   Placu  Kolejarza    obok  przychodni  MEDKOL
6:28F,  6:58F, 7:28F, 7:35F, 7:58F, 8:28F6, 9:28F6, 9:526, 9:58F, 10:28F6,  11:20F, 11:28F, , 12:166,  12:28F, 13:28F6, 13:35F, 13:58F, 14:28F6, 14:406, 14:58F, 15:28F6,  15:58F, 16:28F6, 16:58F,  17:28F6, 17:58F, 18:28F,  19:20F, 19:28F,   20:58F, 21:28F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
6 – kursuje w soboty