Sulechów – Zielona Góra ( wakacje 2018 )

Rozkład obowiązuje od 1 lipca do 2   września  2018 roku.

Sulechów – ul. PCK
5:53F,  6:10F, 6:53F, 7:53F6, 8:08F,  8:53F6, 9:3367, 9:53F6, 10:48F, 10:53F, 11:45F67, 11:53F, 12:53F6, 13:08F, 13:53F6,14:0867,  14:53F6, 15:34F, 15:53F6, 16:53F67, 17:53F,18:46F, 18:53F,19:53F, 20:53F, 21:21F
Sulechów – ul. Wielkopolska (taxi)
5:54F, 6:12F,  6:54F, 7:54F6, 8:10F,  8:54F6,  9:3567, 9:54F,  10:50F, 10:54F,  11:46F67,  12:54F6, 13:10F,13:54F6, 14:1067, 14:54F6, 15:36F,  15:54F6,   16:54F67,  17:54F,  18:48F, 18:54F,19:58F, 20:58F, 21:23F
Sulechów – ul. 31 stycznia
5:56F, 6:13F,  6:56F,  7:56F6, 8:12F, 8:56F6, 9:3767, 9:56F6,  10:52F, 10:56F,  11:48F67, 12:56F6, 13:12F, 13:56F6, 14:1267,  14:56F6, 15:38F,  15:56F6,   16:56F67,  17:56F,  18:50F, 18:56F,19:59F, 20:59F, 21:24F
Sulechów – ul. Okrężna
6:00F6:15F7:00F8:00F68:15F,  9:00F69:406710:00F6,  10:53F11:00F, 11:51F67,  13:00F613:15F14:00F614:1567,  15:00F615:40F,  16:00F617:00F6718:00F18:54F19:00F,20:00F, 21:00F,  21:30F 
Sulechów – WSAP (kościół)
6:02F, 6:17F, 7:02F, 8:02F6, 8:17F, 9:02F6,  9:4267, 10:02F6, 10:55F, 11:02F,  11:53F67,  13:02F6, 13:17F,  14:02F6, 14:1767,  15:02F6, 15:42F,  16:02F6,  17:02F67,  18:02F, 18:56F, 19:02F, 20:02F, 21:02F, 21:32F
Zielona Góra – ul. Sulechowska
6:20F, 6:31F, 7:20F, 8:20F6, 8:35F, 9:20F6, 10:0067, 10:20F6 ,  11:15F, 11:20F,  12:11F67,  13:20F6, 13:30F, 14:20F6, 14:3567,  15:20F6,  16:06F, 16:20F6,  17:20F67,   18:20F,  19:15F, 19:20F,20:20F, 21:20F, 21:50F
Zielona Góra – ul. Boh Westerplatte przy PLUS GSM
6:28F, 6:40F,  7:28F,  8:28F6, 8:40F,  9:28F6,  10:0567, 10:28F6,  11:20F, 11:28F, 12:16F67,   13:28F6, 13:35F,  14:28F6, 14:4067,  15:28F6,  16:10F, 16:28F6,   17:28F67,  18:28F,  19:20F, 19:28F,20:28F, 21:28F,  21:55F
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele