Sulechów – Zielona Góra ( wakacje 2019 : 01.07 – 31.08.2019 )

Rozkład obowiązuje

od 1 lipca do 31  sierpnia   2019 roku.

Sulechów – ul. PCK
5:53F,   7:05F, 7:53F,,  8:53F, 9:196, 9:53F, 10:48F, 10:53F, 11:446, 11:53F, 12:53F, 13:08F, 13:53F,14:086,  14:53F, 15:24F, 15:53F, 16:53F6, 17:53F,18:41F, 18:53F,19:53F, 20:23F, 20:55F
Sulechów – ul. Wielkopolska (taxi)
5:54F, 7:07F, 7:54F,   8:54F,  9:216, 9:54F,  10:50F, 10:54F,  11:466, 11;54   ,  12:54F, 13:10F,13:54F, 14:106, 14:54F, 15:26F,  15:54F,   16:54F6,  17:54F,  18:43F, 18:54F,, 20:24F, 20:58F
Sulechów – ul. 31 stycznia
5:56F,  7:09F,  7:56F, 8:56F, 9:236, 9:56F,  10:52F, 10:56F,  11:486,   11:56F  12:56F, 13:12F, 13:56F, 14:126,  14:56F, 15:28F,  15:56F,   16:56F6,  17:56F,  18:45F, 18:56F, 20:26F, 20:59F
Sulechów – ul. Okrężna
6:00F, , 7:10F8:00F,  9:00F9:25610:00F,  10:53F11:00F,,,11:516   12:00F13:00F13:15F14:00F14:156,  15:00F15:30F16:00F17:00F618:00F18:54F19:00F,20:30F, 21:00F,   
Sulechów – WSAP (kościół)
6:02F,  7:12F, 8:02F, 9:02F,  9:276, 10:02F, 10:55F, 11:02F,  11:536, 12:02F ,   13:02F, 13:17F,  14:02F, 14:176,  15:02F, 15:42F,  16:02F,  17:02F6,  18:02F, 18:56F, 19:02F, 20:32F, 21:02F
Zielona Góra – ul. Sulechowska
6:20F, 7:30F, 8:20F,, 9:20F,  9:456, 10:20,  11:15F, 11:20F,  12:116, 12:20F ,   13:20F, 13:50F, 14:20F, 14:356,  15:20F,  16:06F, 16:20F,  17:20F6,   18:20F,  19:15F, 19:20F,20:50F, 21:20F,
Zielona Góra – ul. Boh Westerplatte przy PLUS GSM
6:28F,   7:35F,  8:28F,  9:28F,  9:526, 10:28F,  11:20F, 11:28F, 12:166, 12:28F ,    13:28F, 13:35F,  14:28F, 14:406,  15:28F,  16:10F, 16:28F,   17:28F6,  18:28F,  19:20F, 19:28F,20:58F, 21:28F,
Legenda:

F – kursuje w dni robocze
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele